Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 397/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-11

Generalnego Inspektor Kontroli Skarbowej z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym oddala skargę Wyrokiem z dnia 20...
2004 r., w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za okres od stycznia 2001 r. do kwietnia 2002 r., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wskazał...

III SA/Wa 775/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-20

L. w T. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] lutego 2004 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za okres...
z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług, nie składał deklaracji w podatku akcyzowym , że wskazane jako dostawcy paliwa, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej...

III SA/Wa 1079/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej przy Min. Finansów z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
. określającą L. - Firma Usługowo Handlowa w T. M. M. (dalej zwany skarżącym) zobowiązanie w podatku akcyzowym za okres od stycznia 2001 r. do kwietnia 2002 r. w łącznej kwocie...

III SA/Wa 1618/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-06

z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2001 r. oddala skargę I. Decyzją...
wysokości podatku akcyzowego za listopad 2001 r., Uzasadniając swoje stanowisko GIKS przedstawił przebieg postępowania w sprawie oraz zarzuty stawiane przez skarżącego...

III SA/Wa 1619/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-06

z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego za grudzień 2001 r. oddala skargę I. Decyzją...
wysokości podatku akcyzowego za grudzień 2001 r., Uzasadniając swoje stanowisko GIKS przedstawił przebieg postępowania w sprawie oraz zarzuty stawiane przez skarżącego na etapie...

III SA/Wa 1617/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-06

z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2001 r. oddala skargę...
wysokości podatku akcyzowego za październik 2001 r., Uzasadniając swoje stanowisko GIKS przedstawił przebieg postępowania w sprawie oraz zarzuty stawiane przez skarżącego...

III SA/Wa 1611/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-06

z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2001 r. oddala skargę I. Decyzją...
wysokości podatku akcyzowego za kwiecień 2001 r., Uzasadniając swoje stanowisko GIKS przedstawił przebieg postępowania w sprawie oraz zarzuty stawiane przez skarżącego na etapie...

III SA/Wa 1616/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-06

z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2001 r. oddala skargę I. Decyzją...
wysokości podatku akcyzowego za wrzesień 2001 r., Uzasadniając swoje stanowisko GIKS przedstawił przebieg postępowania w sprawie oraz zarzuty stawiane przez skarżącego na etapie...

III SA/Wa 1610/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-06

z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2001 r. oddala skargę I. Decyzją...
podatku akcyzowego za marzec 2001 r., Uzasadniając swoje stanowisko GIKS przedstawił przebieg postępowania w sprawie oraz zarzuty stawiane przez skarżącego na etapie...

III SA/Wa 1612/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-06

z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego za maj 2001 r. oddala skargę I. Decyzją...
podatku akcyzowego za maj 2001 r., Uzasadniając swoje stanowisko GIKS przedstawił przebieg postępowania w sprawie oraz zarzuty stawiane przez skarżącego na etapie wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   16