Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 1702/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-18

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 752), będący mieszaniną piwa ze słodu i napoju bezalkoholowego o ciśnieniu powyżej 3 bary, spowodowanym...
, że określenie 'musujący gazowany' na etykiecie przedmiotowego napoju odpowiada ww. wymogom art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym., Odnośnie przywołanego przez organ...

VI SA/Wa 2233/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-15

czynności, które nie są przedmiotem działalności gospodarczej Skarżącego;, c) art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym poprzez błędną interpretację, że sam...
fakt odprowadzania podatku akcyzowego przez Skarżącego, jako właściciela usługowego składu podatkowego czyni Skarżącego automatycznie producentem produktu o nazwie piwo...

VI SA/Wa 2139/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

się z ustawy o podatku akcyzowym, gdzie produkt zaliczony do grupy CN 2205 jest w taki sposób określony. Zdaniem strony, 'fermentowany napój gronowy' i 'aromatyzowany napój...
, na który skarżąca powołuje się, stosownie do treści załącznika nr 3 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) dotyczy...

II GSK 2940/15 - Wyrok NSA z 2017-02-21

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...
należną za sprzedane' środki, była cena. W cenie natomiast, jak stanowi dalsza część definicji zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, uwzględnia się podatek...

VI SA/Wa 1214/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-13

zbycia (sprzedaży) przez cenę określa się wartość wyrażoną w pieniądzu, w jaką wliczone są koszty poniesione przez zbywcę (podatki, koszty produkcji, transportu). Zdaniem...
organu, przyjmując rozumowanie Strony, iż za 'kwotę należną' należy przyjąć jedynie to, co przedsiębiorca zyskuje, należałoby odliczyć od ceny nie tylko podatek...

VI SA/Wa 2555/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

., osiągnęły poziom [...] zł. z tym, że w tej kwocie zawiera się podatek akcyzowy odprowadzany do Izby Celnej w wysokości [...] zł., Po rozpatrzeniu odwołania Spółki...