Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 2545/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

zlikwidowanej (art. 21 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)., W ocenie Sądu przepis art. 618...
, na podstawie art. 285 § 3 Kodeksu handlowego , może skorzystać z prawa do pośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, które przysługiwało poprzednio spółce...

II GSK 1155/19 - Wyrok NSA z 2022-12-06

osobowym, co przesądzało o ustaleniu, że podlegał podatkowi akcyzowemu w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem., Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił zarzutu...