Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SA/Bk 110/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-07

, w wysokości 1.000 zł. Uzyskał też zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł, zwrot kosztów sądowych - 124 zł oraz dopłaty unijne w kwocie 2.335 zł. Z wniosku wynika, że majątek...
podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł, zwrot kosztów sądowych - 124 zł oraz dopłaty unijne w kwocie 2.335 zł. Majątek skarżącego stanowi nieruchomość rolna, o powierzchni...

I SA/Bk 110/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-05

renta w wysokości 465 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł oraz kosztów sądowych - 124 zł,, a także dopłaty unijne...
1.000 zł (k. 15 sygn. akt, II SAB/Bk 50/13) oraz jednorazowy dochód z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego, w kwocie 1.200 zł ([...] br.), kosztów sądowych - 124 zł...

II GZ 894/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-12

w B. na łączną kwotę 189.356,20 zł (ostatnia blokada z dnia 29 maja 2017 r.). Oświadczyła również, że zwrot podatku akcyzowego w wysokości 2.000 zł dokonany w kwietniu...
także, iż otrzymała ona zwrot podatku akcyzowego w wysokości 2000 zł. Ponadto, Sąd I instancji z urzędu wziął pod uwagę informacje ujawnione w toku innych postępowań o prawo pomocy...

I SA/Ol 17/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

podkreślił, że Spółka składając wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wnioskowała o przyznanie rocznego limitu...
na gospodarstwo w pierwszym półroczu 2017r. o powierzchni 59,89 ha (5150,54 zł/86 zł) i pobraniu zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 5150,54 zł, natomiast w drugim...

I SA/Bk 110/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-26

zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i zwrot kosztów sądowych - 124 zł. Skarżący otrzymał także dopłaty unijne w kwocie 2.335 zł. Majątek E. S. stanowi nieruchomość...
zł - telefon., W [...] 2013 r. E. S. otrzymał zwrot podatku akcyzowego. Skarżący otrzymał dopłaty do prowadzonej produkcji rolnej w [...] 2013 r., w wysokości 2.335 zł...

V SA/Wa 1853/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

o przyznanie płatności na rok 2017 zostały wykazane we wnioskach A. P. lub M. P. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego...
do produkcji rolnej, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2016 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz...

V SA/Wa 1852/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 zostały wykazane we wnioskach A. P. lub M. P. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...
wykorzystywanego do produkcji rolnej, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2016 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego...

I SA/Bk 110/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-08-14

przez Urząd Skarbowy. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł, a także otrzymał kwotę 1033...
na żywność, energię elektryczną oraz gospodarstwo rolne wynoszą łącznie około 900 zł., W kwietniu 2014 r. E. Sz. otrzymał zwrot podatku akcyzowego na kwotę 697,32 zł...

II GZ 195/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-08

on czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł. Uzyskał też zwrot podatku akcyzowego - 1.100 zł, zwrot kosztów sądowych -124 zł oraz dopłaty unijne - 2.335 zł. Majątek...
finansowe na ich pokrycie (brak również oszczędności). Skarżący wskazał co prawda na dochód uzyskany z tytułu zwrotu podatku akcyzowego, czy też z dopłat unijnych do gruntów...

VIII SA/Wa 582/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-29

pomocy. Tymczasem referendarzowi znana z urzędu jest okoliczność (akta spraw VIII SA/Wa 1061 -1064/16), że w kwietniu 2017 r. skarżąca otrzymała zwrot podatku akcyzowego...
w postanowieniu z dnia 7 września 2016 r., zwłaszcza wobec posiadania środków trwałych o wartości ponad [...] zł, stwierdzić należy, że wpływ z tytułu zwrotu podatku akcyzowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   37