Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Rz 544/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-05

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacją...
elektryczną. Skarżąca spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną. Jest również zarejestrowana jako podatnik podatku akcyzowego. W świetle ustawy z dnia 20 lutego 2015 r...

III SA/Łd 315/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-30

ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej., We wniosku przedstawiony został następujący stan faktyczny...
gospodarczej., Olej napędowy (paliwa silnikowe) są wyrobami energetycznymi w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity...

III SA/Łd 1043/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-12

interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego oddala skargę. Interpretacją indywidualną z dnia [...] nr [...] Dyrektor Krajowej Informacji...
A sp. z o.o. w P. przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie...

I SA/Kr 1045/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-12

) propanu, propanu-butanu oraz skroplonego gazu ziemnego o kodach CN 2711 12 94, CN 2711 19 00 oraz CN 2711 11 00 odpowiednio. W zakresie podatku akcyzowego Spółka ma status...
spalinowych., W ustawie z dnia 6 grudnia z 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 864, ze zm.; dalej: u.p.a.), zmianą ustawy o podatku akcyzowym dokonaną ustawą...

I SA/Po 877/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-29

, gdy prowadzący skład podatkowy Wnioskodawca dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym w postaci...
oleju smarowego nie jest bowiem paliwem silnikowym w rozumieniu art. 86 ust 2 ustawy o podatku akcyzowym., Dyrektor, odnosząc się do przedstawionego pytania przytoczył...

I SA/Kr 408/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-06

Skarbowej z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego; I. uchyla interpretację indywidualną w zaskarżonej części, II. zasądza od Dyrektora...
interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie sposobu kalkulacji wysokości zwolnienia od akcyzy dla energii...

V SA/Wa 323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną...
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej. We wniosku Spółka podała, że jest producentem...

I SA/Rz 561/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-17

Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...
akcyzowym, dotyczących opodatkowania tym podatkiem tytoniu i wyrobów tytoniowych., Wnioskiem z dnia 6 grudnia 2013 r. skarżący zwrócił się do Ministra Finansów o wydanie...

I SA/Rz 677/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-30

wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza...
sądowego. K. K. wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego...

I SA/Sz 876/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-14

, dotyczącej braku obowiązku uwzględnienia kwoty podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej w podstawie opodatkowania świadczonych usług przez zarejestrowanego odbiorcę w związku...
działalności gospodarczej o usługi w charakterze zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 59 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. W celu prowadzenia działalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   22