Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Gl 105/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

. wydał 'A' sp. z o.o. w B. [...] r. decyzję nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za sierpień 2012 roku w kwocie [...] zł...
, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka nie posiada...

III SA/Gl 104/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

'A' sp. z o.o. w B. [...]r. decyzję nr [...]określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za lipiec 2012 roku w kwocie 5.626 zł., W uzasadnieniu decyzji...
, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka nie posiada certyfikatu...

III SA/Gl 106/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

Skarbowego w K. wydał A sp. z o.o. w B. [...] r. decyzję nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za wrzesień 2012 roku w kwocie [...] zł...
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka...

I SA/Bd 329/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-21

[...]. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. wydał decyzję, którą określił podatnikowi - A. G. ('Skarżący', 'Strona') zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za grudzień 2014 r...
zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym powstało na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 06 grudnia 2008r. z o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022r. poz. 143, dalej...

V SA/Wa 1413/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-26

w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w podatku akcyzowym w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., do dnia 23 stycznia 2017 r., zaś od dnia...
24 stycznia 2017 r. - kontrolę w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w podatku akcyzowym oraz opłaty paliwowej w okresie od 1 października 2014 r. do 31...

III SA/Gl 713/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-15

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2013 roku w kwocie [...] zł utrzymał w mocy ww. decyzję organu pierwszej instancji., Stan sprawy jest następujący...

III SA/Gl 446/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-08

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
Celnego w K. z [...]r. nr [...] odmawiające stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego za luty 2014 r. w wysokości wskazanej we wniosku, tj. [...]zł., Decyzja została wydana...

III SA/Gl 450/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-15

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
Celnego w K. z [...] r. nr [...] odmawiające stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego za październik 2014 r. w wysokości wskazanej we wniosku, tj. [...] zł., Decyzja została...

III SA/Gl 447/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-08

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
Celnego w K. z [...] r. nr [...] odmawiające stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego za kwiecień 2014 r. w wysokości wskazanej we wniosku, tj. [...] zł., Decyzja została...

III SA/Gl 448/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-15

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
. z [...] r. nr [...] odmawiające stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego za czerwiec 2014 r. w wysokości wskazanej we wniosku, tj. [...] zł., Decyzja została wydana...
1   Następne >   +2   +5   +10   100