Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

V SA/Wa 381/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-27

Sprawa ze skargi M. N. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o rozłożenie na raty należności z tytułu kary pieniężnej postanawia: -odrzucić skargę

VI SA/Wa 85/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-05

stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, gdzie takie jednostki, jako podatnicy, są adresatami obowiązków publicznoprawnych. Dlatego też stroną postępowania podatkowego...
dotyczącego podatku od towarów i usług albo podatku akcyzowego, a w konsekwencji podmiotem wyposażonym w zdolność prawną jest spółka cywilna, a nie wspólnicy takiej spółki...