Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

SA/Rz 39/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-16

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Znajduje...
to również potwierdzenie w przepisie art. 31 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm./, który określa...

II FSK 406/19 - Wyrok NSA z 2020-12-11

energii elektrycznej, pomijając przy tym zupełnie rozumienie terminu 'produkcja energii elektrycznej' funkcjonujące w prawie podatkowym (w podatku akcyzowym);, 2) przepisów...
przybrał postać 'zupełnego pominięcia (przez Burmistrza i Sąd) terminu 'produkcja energii elektrycznej' funkcjonującego w prawie podatkowym (w podatku akcyzowym...

II FSK 1991/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Skarżąca Spółka wskazała, że w myśl art. 30 ust. 7 ustawy o podatku...
stanowiskiem nie można się zgodzić, albowiem ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie odsyła do pojęć zawartych w ustawie o podatku akcyzowym, ustawy te regulują...

I SA/Sz 891/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-14

i ciepła w skojarzeniu. Na powyższe rozróżnienie wskazują między innymi przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym...
. Skarżąca wskazała, że w myśl art. 30 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła...

II SAB/Sz 11/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-28

Burmistrza ustalającą roczny limit do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poświadczenie (bez daty...
do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a z potwierdzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...

II FSK 3137/19 - Wyrok NSA z 2020-08-26

w W. na interpretację Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 27 grudnia 2016 r. nr FN.310.2.1.2016.MF w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) oddala skargę...
.[...] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na interpretację Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z 27 grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku...

III FSK 4332/21 - Wyrok NSA z 2021-11-04

stawek podatku akcyzowego od energii elektrycznej w zależności od kraju producenta energii elektrycznej, jak również w zależności od tego, w jaki sposób energia elektryczna...
i Gminy K. z dnia 13 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną...

II FSK 1541/18 - Wyrok NSA z 2020-08-25

. (dawniej: E. sp. z o.o. z siedzibą w P.) na interpretację indywidualną Burmistrza R. z dnia 21 marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala...
. (dalej: 'Wnioskodawca' lub 'Skarżąca') na interpretację indywidualną Burmistrza R. z dnia 21 marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddalił skargę...

II FSK 183/18 - Wyrok NSA z 2019-12-17

Burmistrza N. z dnia 29 grudnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od N. sp. z o.o. z siedzibą w G. na rzecz...
. w przedmiocie podatku od nieruchomości. Treść uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia dostępna jest na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (dalej zwana: 'CBOSA...

I SAB/Sz 8/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-04

już ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). (...) Z kolei sporny w sprawie artykuł 77 § 4 Ordynacji...
. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. 1. zobowiązuje Burmistrza Miasta...
1   Następne >   2