Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Wr 758/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-03

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres VII/2000r. - II/2001r. oddala skargę...
Strona skarżąca ' A' spółka z.o.o. w K. w dniu [...]. złożyła do Naczelnika Urzędu Celnego w O. wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od lipca...

I SA/Wr 1099/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-16

ze skargi A. R. A we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 8 sierpnia 2008 roku nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego. oddala skargę. Przedmiotem skargi...
w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych: [...] o nr nadwozia [...] w wysokości [...], [...] o nr nadwozia [...] w wysokości...

I SA/Wr 1193/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-16

ze skargi S. Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 6 października 2008 roku nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
[...] o nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w W. z dnia [...] o nr [...] stwierdzającej nadpłatę w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł z tytułu nabycia...

I SA/Wr 851/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-10

we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego I. Uchyla zaskarżoną decyzję...
Celnego z dnia [...] nr [...] stwierdzającą nadpłatę w podatku akcyzowym w wysokości [...] z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia przez W. S. samochodu osobowego. Wskazał...

I SA/Wr 944/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-15

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od października do grudnia 2004 roku oddala skargę. Przedmiotem...
[...] (nr [...]), w sprawie określenia spółce z o.o. A w B., zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące od października do grudnia 2004 r. w łącznej kwocie 526.386,00 zł., W wyniku...

I SA/Wr 945/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-15

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od października do grudnia 2005 roku oddala skargę. Przedmiotem...
[...] (nr [...]), w sprawie określenia spółce z o.o. A w B., zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące od października do grudnia 2005 r. w łącznej kwocie 153.634,00 zł...

I SA/Wr 947/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-15

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia do listopada 2006 oddala skargę. Przedmiotem skargi...
określenia spółce z o.o. A w B., zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące od stycznia do listopada 2006 r. w łącznej kwocie 185.352 zł., W wyniku...

I SA/Wr 326/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-07-06

Izby Celnej we W. z dnia 15 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za lipiec 2009 r. oddala skargę. W piśmie z dnia...
[...] r. A Spółka z o. o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w W. o zwrot nadpłaconego podatku, przesyłając w załączeniu deklarację dla podatku akcyzowego za lipiec 2009...

I SA/Wr 849/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-26

Celnej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego I. Uchyla...
w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego. Wskazał organ, iż w dniu [...].02.2005 r. strona złożyła w urzędzie celnym deklarację...

I SA/Wr 498/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2006 r.: I) uchyla zaskarżoną decyzję; II) orzeka, że decyzja...
, że A.T. posiadał i użytkował samochód osobowy, od którego nie uiszczono podatku akcyzowego w należnej wysokości. W związku z powyższym organ podatkowy decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   100