Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 254/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-06

w W. z dnia [...] stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 1) uchyla...
podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 80 i 81 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) - dalej...

III SA/Wa 251/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-23

w W. z dnia [...] października 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 1) uchyla...
postępowania sądowego. Wnioskiem z 10 stycznia 2005 r. M. K. reprezentowany przez adwokata P.C. zwrócił się do Urzędu Celnego [...] w W. o zwrot podatku akcyzowego...

V SA/Wa 1413/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-26

w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w podatku akcyzowym w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., do dnia 23 stycznia 2017 r., zaś od dnia...
24 stycznia 2017 r. - kontrolę w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w podatku akcyzowym oraz opłaty paliwowej w okresie od 1 października 2014 r. do 31...

III SA/Wa 2823/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-22

w W. z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego 1) uchyla...
. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) - dalej jako ustawa o podatku akcyzowym - utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego [...] w W. z dnia...

III SA/Wa 3103/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-11

w W. z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego 1...
. Wnioskiem z 14 stycznia 2006 r. M. T. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego w C. o zwrot podatku akcyzowego w kwocie 2.332 zł zapłaconego w związku z nabyciem na terytorium...

III SA/Wa 473/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-29

Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego za wrzesień 2004 r. oddala skargę...
W dniu 27 października 2004r. Skarżący - J. K. złożył do Urzędu Celnego [...] w W. deklarację na podatek akcyzowy AKC-3 za wrzesień 2004r. z tytułu sprzedaży czterech...

III SA/Wa 597/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

Celnej w W. z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oddala skargę...
[...] w W. z dnia [...] lutego 2008r. odmawiającej zwrotu kwoty podatku akcyzowego w wysokości 5.852,00 zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki BMW 525...

III SA/Wa 614/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-22

Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za wrzesień 2006 r. 1) uchyla zaskarżoną...
'[...] G.K.' - (dalej jako: 'Skarżący'), kontrolę podatkową dotyczącą rozliczenia z tytułu podatku akcyzowego sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją...

V SA/Wa 2976/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-27

w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym; 1. uchyla...
(...) czerwca 2012 r. nr (...) określającą Spółce zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym za kolejne miesiące od kwietnia do grudnia 2005 r. i orzekł co do istoty...

III SA/Wa 1919/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-11

w W. z dnia [..] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego 1) uchyla...
w całości. Wnioskiem z [...] czerwca 2005 r. J. M. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego w C. o zwrot podatku akcyzowego w kwocie 2.805 zł zapłaconego w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100