Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 1035/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-14

z dnia 19 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
., nr. [...] określającą K. K. kwotę podatku akcyzowego z tytułu importu samochodu osobowego marki [...] , rok produkcji 2004 w wysokości [...] zł oraz kwotę podatku...

I SA/Sz 430/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-11

z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku oddala skargę...
roku o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia...

I SA/Sz 24/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-16

Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2003r. I. u c h y l a zaskarżoną decyzję i poprzedzają ją decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego...
[...] Nr [...] określającą M.J. - Firmie Handlowej 'K.' w S. kwotę zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2003r. w wysokości [...] zł i określił zobowiązanie...

I SA/Sz 26/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-16

Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc marzec 2003r. I. u c h y l a zaskarżoną decyzję i poprzedzają ją decyzję Urzędu Skarbowego z dnia...
[...] Nr [...] określającą M.J. - Firmie Handlowej 'K.' w S.zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2003 r. w wysokości [...] zł., Podstawą powyższych rozstrzygnięć organów obu...

I SA/Sz 25/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-16

Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2003r. I. u c h y l a zaskarżoną decyzję i poprzedzają ją decyzję Urzędu Skarbowego z dnia...
[...] Nr [...] określającą M. J. - Firmie Handlowej 'K.' w S. zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2003 r. w wysokości [...] zł., Podstawą powyższych rozstrzygnięć organów obu...

I SA/Sz 882/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 10 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2006 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
[...] r. do Naczelnika Urzędu Celnego wpłynął wniosek z dnia 4 kwietnia 2009 r. firmy Z Ce 'P' S.A. w P o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej...

I SA/Sz 888/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia[...] . nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2006 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
. W dniu 8 kwietnia 2009 r. do Naczelnika Urzędu Celnego w S. wpłynął wniosek z dnia 4 kwietnia 2009 r. firmy Z. S.A. w P. o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym...

I SA/Sz 886/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 10 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za maj 2006 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
kwietnia 2009 r. do Naczelnika Urzędu Celnego w S. wpłynął wniosek z dnia 4 kwietnia 2009 r. firmy Z. S.A. w P. o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym od energii...

I SA/Sz 884/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 10 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2006 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
[...] r. do Naczelnika Urzędu Celnego wpłynął wniosek z dnia 4 kwietnia 2009 r. firmy Z Ce 'P' S.A. w P o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym od energii...

I SA/Sz 890/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 10 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2006 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
kwietnia 2009 r. do Naczelnika Urzędu Celnego w S. wpłynął wniosek z 4 kwietnia 2009 r. Z. C. 'P.' S.A. z siedzibą w P. o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100