Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 313/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-06-13

Celnej 1) z dnia [...] lipca 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej za styczeń 2009r. 2) z dnia...
[...] lipca 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej za luty 2009r. 3) z dnia [...]sierpnia 2012r...

I SA/Rz 438/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-30

2004r. Nr [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku akcyzowym za marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień...
Firmę 'D.' w J. od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] lipca 2004r. Nr [...] określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym za marzec 2002r. w wysokości 14646zł...

I SA/Rz 826/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-12-29

w podatku akcyzowym za: listopad i grudzień 2004r. - oddala skargi - I SA/Rz 826/09, UZASADNIENIE, Decyzjami z dnia [...].08.2009r. nr [...] i [...] Dyrektor Izby Celnej utrzymał...
w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące listopad i grudzień 2004r., Organ II instancji wskazał, że w postępowaniu podatkowym dotyczącym...

I SA/Rz 85/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-04-19

Dyrektora Izby Celnej 1) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...
administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia [...] września 2004r., 3) z dnia [...] grudnia...

I SA/Rz 407/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-04-07

[...] września 2004r. Nr: [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień...
zobowiązanie w podatku akcyzowym za luty 2002 r. w wysokości 631,00 zł, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji,, 2. [...], po rozpatrzeniu odwołania Salonu...

I SA/Rz 799/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-24

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] lipca 2009r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za grudzień 2007r. - oddala skargę...
[...] lutego 2009r. nr [...], w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za grudzień 2007r.w wysokości 94.955zł - utrzymał zaskarżoną decyzję...

I SA/Rz 946/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-31

Celnej z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za grudzień 2005r. - oddala skargę - Decyzją z dnia (...) października 2007r...
2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz.257 z późn. zm.), § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie...

I SA/Rz 292/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-22

[...] grudnia 2007 r. nr [...] nr [...] nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc sierpień, wrzesień, październik. listopad, grudzień 2005r...
działalność pod firmą ,,P.' utrzymał w mocy decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2007r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym...

I SA/Rz 169/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-22

[..] listopada 2005r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika...
. B. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w kwocie 6.574,00 zł. w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki MERCEDES-BENZ 124, rok...

I SA/Rz 544/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-05

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacją...
elektryczną. Skarżąca spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną. Jest również zarejestrowana jako podatnik podatku akcyzowego. W świetle ustawy z dnia 20 lutego 2015 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100