Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 2370/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-09-22

[...] nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego oddala skargę /-/ K. Nikodem /-/ J. Małecki /-/ S. Zapalska 'A' spółka z o.o. z siedzibą w S. D. zwróciła się dniu...
[...] lipca 2002 r. do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku akcyzowego, nienależnie zapłaconego. Wniosek swój uzasadniła tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami...

III SA/Po 508/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-25

w Poznaniu z dnia 28 lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące od marca do grudnia 2003r. oddala skargę /-/ B. Sokołowska /-/ M...
. 34 ust. 1, art. 35 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz...

I SA/Po 1174/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-10

z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2004 r. oddala skargę /-/ K.Pawlicki /-/ M.Jaśniewicz /-/ E. Brychcy Decyzją z dnia 30...
pracowników szczególnego nadzoru podatkowego do spirytusu nabytego po cenach zawierających podatek akcyzowy w wysokości 30 zł,- za 1 hl spirytusu 100%. Spirytus zakupiony...

I SA/Po 1176/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-10

[...] lipca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc marzec 2004 r. oddala skargę /-/ K.Pawlicki /-/ M.Jaśniewicz /-/ E. Brychcy Decyzją z dnia...
szczególnego nadzoru podatkowego do spirytusu nabytego po cenach zawierających podatek akcyzowy w wysokości [...] zł,- za 1 hl spirytusu 100%. Spirytus zakupiony zgodnie...

I SA/Po 1178/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-10

[...] lipca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2004r. oddala skargę /-/ K.Pawlicki /-/ M.Jaśniewicz /-/ E. Brychcy Decyzją z dnia...
po cenach zawierających podatek akcyzowy w wysokości [...] zł,- za 1 hl spirytusu 100%. Spirytus zakupiony zgodnie z zamówieniami na zakup spirytusu rektyfikowanego został...

I SA/Po 981/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-18

[...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją za miesiąc kwiecień 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz.257 z późn. zm.; dalej ustawa o podatku akcyzowym) w zw. z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie...

I SA/Po 984/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-18

[...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją za miesiąc lipiec 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz.257 z późn. zm.; dalej ustawa o podatku akcyzowym) w zw. z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie...

I SA/Po 982/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-18

[...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją za miesiąc maj 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II...
. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz.257 z późn. zm.; dalej ustawa o podatku akcyzowym) w zw. z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie...

I SA/Po 983/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-18

[...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją za miesiąc czerwiec 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz.257 z późn. zm.; dalej ustawa o podatku akcyzowym) w zw. z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie...

I SA/Po 980/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-18

[...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją za miesiąc marzec 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz.257 z późn. zm.; dalej ustawa o podatku akcyzowym) w zw. z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100