Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 201/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-06-22

., Nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' r. Nr '[...]' Dyrektor Izby Celnej...
po rozpatrzeniu odwołania Z. K. uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celnego i określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące: styczeń, luty, kwiecień 2004r. w kwocie...

I SA/Ol 432/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-29

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym oddala skargę Decyzją z dnia '[...]' Dyrektor Izby Celnej, po rozpoznaniu...
odwołania podatnika, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' nr '[...]', którą odmówiono Z. P. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące...

I SA/Ol 57/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-13

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
z dnia '[...]' Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' odmawiającej R. K. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu...

I SA/Ol 439/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-03

Izby Celnej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych, po wznowieniu postępowania I) uchyla zaskarżoną decyzję...
'[...]' nr '[...]' utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' którą określono W.W. zobowiązania - w podatku akcyzowym za m-ce: maj - w kwocie 6.317 zł, lipiec...

I SA/Ol 263/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-06-22

., Nr '[...]', w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 23.03.2006r. Nr '[...]' Dyrektor Izby Celnej...
2005r., którą określono zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące : maj 2004r. w kwocie 11 .008,00 zł, czerwiec 2004r. w kwocie 24.093,00 zł, lipiec 2004r...

I SA/Ol 433/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-13

Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabyć wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych oddala skargę I SA/Ol 433/08, Uzasadnienie...
Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' w części dotyczącej prawidłowego określenia wysokości zobowiązania podatkowego, określenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu...

I SA/Ol 103/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-04-16

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego oddala skargę. J. S. nabył...
podatku w kwocie 3.579 zł, stawkę podatku akcyzowego 65% i kwotę podatku akcyzowego do zapłaty w wysokości 2.326 zł. W tym samym dniu podatnik dokonał wpłaty...

I SA/Ol 802/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-18

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
listopada 2006r. do Naczelnika Urzędu Celnego wpłynął wniosek Z.P. o stwierdzenie nadpłaty podatku akcyzowego uiszczonego w następstwie sprzedaży papierosów zakupionych...

I SA/Ol 254/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-01

i zwrotu podatku akcyzowego oddala skargi Decyzją z dnia '[...]' r., nr '[...]' Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego, , który decyzją z dnia...
'[...]', odmówił S. Sp. z o.o., w U. (dalej jako Spółka), stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu podatku akcyzowego za okresy miesięczne od stycznia 2005r. do grudnia 2005r...

I SA/Ol 411/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-10

Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do listopada 2006 roku Oddala skargę...
'[...]' określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące od stycznia do listopada 2006 roku., Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   100