Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 175/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-01

[...] Nr [...] w przedmiocie określenia podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów...
Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 34 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r., Nr 11, poz. 50 z późn. zm...

I SA/Lu 510/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-22

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące: XII 2001 r. i od II 2002 r. do VIII 2003 r...
. M., A. M. od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] stycznia 2004 r. określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym za m-ce grudzień 2001 r., luty-grudzień 2002 r...

III SA/Lu 100/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-15

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla zaskarżoną decyzję. 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej...
i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych...

I SA/Lu 267/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2004r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm. / i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym...

I SA/Lu 708/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-22

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości...
. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego...

I SA/Lu 514/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-26

odpowiedzialnością na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej...
w L. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Celnego o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2006 r., w kwocie 159 550 zł, zapłaconego z tytułu sprzedaży...

I SA/Lu 516/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-26

odpowiedzialnością na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej...
w L. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Celnego o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2006 r., w kwocie 167 153 zł, zapłaconego z tytułu sprzedaży...

I SA/Lu 519/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-07

odpowiedzialnością na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży energii...
odpowiedzialnością w L. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Celnego o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc czerwiec 2006 r., w kwocie 102 678 zł, zapłaconego...

III SA/Lu 194/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-02

[...] Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oddala skargę Dyrektor Izby Celnej zaskarżoną decyzją Nr [...] z dnia [...] wydaną na podstawie...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych...

III SA/Lu 237/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-16

[...] lutego 2004 r. Nr [...] w przedmiocie określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej...
. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 34a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50...
1   Następne >   +2   +5   +10   100