Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 564/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-04

Celnej z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku...
akcyzowego za miesiąc maj 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r...

III SA/Kr 1130/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-21

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2002 r. z dnia 8...
października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc lipiec 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc...

III SA/Kr 247/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-26

. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie...
określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania...

I SA/Kr 901/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-05

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym skargę oddala W dniu [...].09.2005r. P. K. złożył w Urzędzie Celnym w K. deklarację uproszczoną nabycia...
nr [...] z dnia [...].09.2005 r. samochód nabył za kwotę [...] EUR. W deklaracji obliczył podatek akcyzowy należny z tytułu nabycia w/w samochodu w kwocie [...] zł...

III SA/Kr 211/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-07-04

[...] 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym skargę oddala P. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą...
[...], w której obliczył podatek akcyzowy należny z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu w kwocie [...] zł z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 13,6 % do podstawy opodatkowania...

I SA/Kr 94/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-28

podatku akcyzowego skargi oddala W dniach 15, 16 i 19 lipca 2004r. funkcjonariusze Urzędu Celnego przeprowadzili u skarżącego P. W. prowadzącego działalność gospodarczą...
pod nazwą - Przedsiębiorstwo [...], kontrolę podatku akcyzowego . W wyniku kontroli ustalono, iż skarżący dokonał sprzedaży niżej wymienionych samochodów przed ich pierwszą...

I SA/Kr 473/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-22

., sprawy ze skargi 'P' spółka jawna w K., na decyzję Dyrektora Izby Celnej, z dnia [...] Nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2001 r., - skargę oddala...
Skarżącej. Celem postępowania była weryfikacja prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku akcyzowego., W wyniku kontroli ustalono, iż [...] października 2001r...

III SA/Kr 234/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-28

. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2001 r. z dnia 12 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania...
podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2002 r. z dnia 12 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

III SA/Kr 725/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-02-19

[...] 2008 r. Nr : [...] Nr : [...] w przedmiocie podatku akcyzowego s k a r g i o d d a l a Naczelnik Urzędu Celnego skierowanymi do Rafinerii [...] S.A. decyzjami z dnia...
[...] 2007r. nr [...] określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2007 r. w kwocie 3.092.029 zł. oraz nr [...] określił zobowiązanie podatkowe...

I SA/Kr 522/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-15

stycznia 2008r., sprawy ze skarg Z. R., na decyzje Dyrektora Izby Celnej, z dnia [...] Nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad i grudzień 2001r., -skargi...
oddala- Decyzjami z dnia[...] nr [...]oraz [...]Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił Skarżącej Z. R. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za listopad...
1   Następne >   +2   +5   +10   100