Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 406/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-27

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. określa...
potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego od samochodu osobowego. W złożonej deklaracji P P wykazał podatek akcyzowy w kwocie 2.471,00 złotych i dokonał jego wpłaty...

I SA/Ke 414/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-16

Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenia na poczet zaległości podatkowej nadwyżki w podatku akcyzowym do rozliczenia w następnym okresie. oddala skargę...
nadwyżki wpłat wykazanej w deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-3 i AKC-3/E złożonej za miesiąc grudzień 2004 roku na poczet zaległości w podatku akcyzowym wraz z należnymi...

I SA/Ke 265/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-22

działalność gospodarczą pod nazwą (...) I.G. w S.-K., w zakresie podatku akcyzowego za rok 2013. Przeprowadzona kontrola wykazała, że podatnik w okresie od lutego do września...
postępowania podatkowego decyzją nr (...) z 30 stycznia 2019 r. określił I.G. zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące od lutego do września 2013 r. Decyzją nr (...) z 7...

I SA/Ke 339/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-15

Akcyjna - Grupa G. S. E.P. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za maj 2006 r. oddala...
pod nazwą B. z siedzibą w Z.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w K. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące: styczeń 2006 roku - grudzień...

I SA/Ke 337/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-15

Akcyjna - Grupa G. S. E.P. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2006 r...
A. z siedzibą w Z.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w K. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące: styczeń 2006 roku - grudzień 2008...

I SA/Ke 340/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-15

Akcyjna - Grupa G. S. E.P. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za sierpień 2006 r...
. (obecnie pod nazwą B. Spółka Akcyjna z siedzibą w Z.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w K. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące: styczeń...

I SA/Ke 338/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-15

Akcyjna - Grupa G. S. E.P. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za kwiecień 2006r...
pod nazwą B.. z siedzibą w Z.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w K. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące: styczeń 2006...

I SA/Ke 37/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-07

Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą ja decyzję organu pierwszej...
Urzędu Celnego w K. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie 15.305,00 zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego...

I SA/Ke 71/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-26

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia 14 grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za luty 2007 r. oddala skargę. 1. Decyzja organu...
w Z.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w K. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące: styczeń 2006 roku - grudzień 2008 roku. W dniu 30...

I SA/Ke 74/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-26

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia 14 grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za czerwiec 2007 r. oddala skargę. 1. Decyzja organu...
w Z.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w K. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące: styczeń 2006 roku - grudzień 2008 roku. W dniu 30...
1   Następne >   +2   +5   +10   100