Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 339/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr [....] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 8 stycznia 2010 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...

I SA/Gd 340/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr [....] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 8 stycznia 2010 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Gd 304/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 8 stycznia 2010 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Gd 358/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr [....] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 8 stycznia 2010 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Gd 360/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr [ ] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 8 stycznia 2010 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Gd 303/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr [....] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 8 stycznia 2010 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego...

I SA/Gd 353/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr [....] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 8 stycznia 2010 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Gd 359/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 8 stycznia 2010 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Gd 305/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 8 stycznia 2010 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Gd 501/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-22

. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oddala...
wewnątrzwspólnotowe olejów silnikowych, klasyfikując je do kodu CN 3403 z zerową stawką podatku akcyzowego., Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających Naczelnik Urzędu Celnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100