Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 329/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-21

[...]. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. wydał decyzję, którą określił podatnikowi - A. G. ('Skarżący', 'Strona') zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za grudzień 2014 r...
zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym powstało na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 06 grudnia 2008r. z o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022r. poz. 143, dalej...

I SA/Bd 198/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-08

Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za luty 2009r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. określa, że zaskarżona decyzja...
Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego w B. określił stronie wysokość zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2009 r., z tytułu sprzedaży samochodów...

I SA/Bd 628/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-08-18

w podatku akcyzowym za marzec 2009 r. oddala skargę W dniu [...]. Z. Ch. Z. S.A. w B. (później I. K. S.A. w B.y, obecnie Syndyk masy upadłości I. K. S.A. w upadłości...
likwidacyjnej w B.) złożyła w Urzędzie Celnym w B. wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku akcyzowego za marzec 2009r. w kwocie 316.149 zł, zapłaconego z tytułu zużycia...

I SA/Bd 526/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-13

w B. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące od maja do grudnia 1999r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona...
, sierpień i wrzesień 1999 r. podatku akcyzowego do odliczenia, co miało wpływ na rozliczenie tego podatku za poszczególne miesiące 1999 r. od maja do-grudnia. Skarżąca...

I SA/Bd 884/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-01-11

W świetle art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym obowiązkiem podatnika podatku akcyzowego jest zawarcie wartości tego podatku w cenie wyrobu...
akcyzowego i w konsekwencji tego faktu obciążenie tym podatkiem konsumenta. Obowiązek ten dotyczy także syndyka sprzedającego wyroby akcyzowe podczas toczącego...

I SA/Bd 195/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-05-24

. z dnia [...] 2005r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2002 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona...
decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z [...] 2000r. określającą Markowi C. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2002 r...

I SA/Bd 610/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-03

Izby Celnej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oddala skargę I SA/Bd 610/08, UZASADNIENIE...
podatkowego w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki [...], rok produkcji [...], nr nadwozia [...] oraz stwierdził...

I SA/Bd 375/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-07-19

Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] 2006r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2005r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Piotrowi K. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2005 r. z tytułu sprzedaży na podstawie umowy komisu w ramach Przedsiębiorstwa Handlowo...

I SA/Bd 733/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-19

A. S.A. we W. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego. oddala skargę Skarżąca Spółka wniosła o udzielenie pisemnej...
interpretacji przepisów prawa podatkowego akcyzowego przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania energii elektrycznej zużywanej w procesach elektrolitycznych...

I SA/Bd 734/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-19

A. S.A. we W. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego. oddala skargę Skarżąca Spółka wniosła o udzielenie pisemnej...
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania energii elektrycznej zużywanej w procesach elektrolitycznych., Z przedstawionego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100