Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 35/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-13

, a także prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania i rzetelności rozliczania zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym i opłaty paliwowej za okres od 1 sierpnia 2014 r...
transakcji zawartych z firmą FHU B. kontrola podatkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie podatku akcyzowego. Natomiast odnośnie transakcji zawieranych przez C. Sp...

III SA/Łd 170/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-30

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za lipiec 2007 roku oddala skargę. III SA Łd 170/12...
zobowiązanie w podatku akcyzowym za lipiec 2007 r. w kwocie 2.140,00 zł., W uzasadnieniu organ wskazał na następujące ustalenia faktyczne i prawne:, U podatnika - P.H.U. 'P.' P...

III SA/Łd 905/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-25

ze skargi A.Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące...
Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres od stycznia do grudnia 2011 r...

III SA/Łd 586/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-19

w zakresie podatku akcyzowego za luty 2009 roku oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu Celnego II w Ł., na podstawie art. 207 § 1 i 2, art. 210, ustawy z dnia 29...
, art. 18 ust 1, ust. 3, art. 19 ust. 1, art. 75 ust. 1, art. 79, art. 80 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz...

III SA/Łd 556/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-20

odpowiedzialnością w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za listopad...
, art. 75 ust. 1, art. 79, art. 80 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29. poz. 257 ze zm.), art. 154...

I SA/Łd 1029/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-27

odpowiedzialnością w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadpłaty podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza...
. Wnioskiem z dnia [...] Spółka A wystąpiła do Naczelnika Urzędu Celnego II w Ł. o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym w wysokości 1.919,40 zł wynikającej...

I SA/Łd 940/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-28

Urzędu Celnego II w Ł. o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym w wysokości 6.340,20,- złotych wynikającej ze zgłoszenia celnego SAD nr [...] z dnia [...] roku i dokonanie...
) nie stanowiły wyrobów akcyzowych w rozumieniu art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm...

I SA/Łd 1032/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-07

A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
postępowania. Wnioskiem z dnia [...] roku Spółka 'A' w K. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Celnego II w Ł. o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym w wysokości 3.169,80...

I SA/Łd 1092/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-07

A Sp. z o.o. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną...
postępowania. Wnioskiem z dnia [...] roku Spółka 'A' z siedzibą w K. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Celnego II w Ł. o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym w wysokości...

I SA/Łd 862/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-05

w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
Naczelnika Urzędu Celnego II w Ł. nr [...] z dnia [...] odmawiającą A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100