Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 199/00 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-01-18

. (...) w przedmiocie zobowiązania w podatku akcyzowym na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego...
Pierwszego Urzędu Skarbowego w B.-B. z dnia 1 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia dla podatnika - firmy 'FAP' S.A. w B.-B. zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc...

III RN 33/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-03-25

w sprawie wyłącznie w oparciu o art. 35 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...
., Waldemara S., Romualda M. wspólników Spółki Cywilnej 'W.' na decyzję Izby Skarbowej w Z.-G. z dnia 30 października 2000 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego...

III RN 238/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

1. Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
. Producent wyrobów akcyzowych, mający status zakładu pracy chronionej, nie ma prawa do zwrotu podatku VAT. Ten przywilej przysługuje tylko sprzedawcom towarów wyraźnie...

III AZP 1/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-02-22

nadpłaconego podatku akcyzowego, pobranego przez urząd celny w trybie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U....
celnego w części dotyczącej podstawy obliczenia podatku akcyzowego, z której wynika, że pobrana kwota podatku jest wyższa niż należne świadczenie podatkowe. Sąd Najwyższy...

III RN 158/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4...
poz. 23 ze zm./ w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie podlegają opłacie skarbowej. Wyłączenie...

III RN 172/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4...
poz. 23 ze zm./ w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie podlegają opłacie skarbowej. Wyłączenie...

III RN 93/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-01-06

Występujące w par. 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego...
Komunikacji Samochodowej - Zakład w O. na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 25 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie określenia podatku akcyzowego za styczeń, luty, marzec...

III RN 198/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-07-05

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Urząd Skarbowy w P. decyzji z dnia 24 listopada 1997 r. odmówił zwrotu...
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., izba Skarbowa w C. decyzją z dnia 23 stycznia 1998 r. utrzymała w mocy...

III RN 67/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-09

art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Umowy 'objęte działalnością usługową...
' wymienioną w poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej...

III RN 154/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-03-25

, jako umowy 'objęte działalnością usługową' wymienioną w poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie podlegają opłacie skarbowej. Sąd Najwyższy sprawy ze skargi 'M.-S.' S.A w S. na decyzję Izby...
1   Następne >   +2   +5   +10   18