Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

FSK 1409/04 - Wyrok NSA z 2005-02-25

Podatnikiem podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
rozliczeniowym występuje jednocześnie obowiązek w podatku akcyzowym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I Izby Finansowej skargi kasacyjnej Spółki...

I FSK 1364/07 - Wyrok NSA z 2008-12-10

. z dnia 19 sierpnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od kwietnia 2002 r. do lipca 2004 r. 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
skarżącemu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży 45 samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terytorium kraju...

I GSK 914/09 - Wyrok NSA z 2010-07-06

Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od I. L. K. -S., S. S. - P. H...
Izby Celnej w O. z dnia [...] sierpnia 2008r., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy., W dniu 3 lipca 2006 r...

I GSK 871/17 - Wyrok NSA z 2020-08-06

zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za badany okres. Organ podkreślił, że skoro skarżący został zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego...
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym. Nie zgodził się on z tezą o naruszeniu prawa poprzez wydanie decyzji w sprawie opłaty paliwowej jeszcze przed doręczeniem stronie...

I GSK 769/09 - Wyrok NSA z 2010-04-14

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M. T. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w K. 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem kosztów...
2005r. uchylającą w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. i określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące: od sierpnia 2002 r...

I FSK 762/05 - Wyrok NSA z 2006-04-04

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ kategoria podatników podatku akcyzowego dokonujący sprzedaży papierosów nieoznaczonych ceną...
sprzedawców wyrobów akcyzowych określonych w art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT oraz par. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2003 r. w sprawie podatku...

I GSK 59/10 - Wyrok NSA z 2011-03-11

podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od K. R. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w S. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem kosztów...
. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od maja do grudnia 2004 r., Przedstawiając stan...

I GSK 772/09 - Wyrok NSA z 2010-04-20

2005 r., o numerach: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
r., nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], w przedmiocie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego, uchylił...

I FSK 1186/06 - Wyrok NSA z 2007-09-18

podatkowe w podatku akcyzowym 1) uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania, 2) zasądza od Dyrektora...
2005 roku, Nr[...], organ I instancji określił Z.K. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za kwiecień 2004 roku w kwocie zł.10304,00, decyzją z dnia 21 października...

I GSK 1105/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 10 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Po 1176/08, Wojewódzki Sąd...
. z dnia [...] lipca 2008 r., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego. Decyzja ta utrzymała w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia [...] października 2007 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100