Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 1026/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-10-15

do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. oddala skargę w przedmiocie określenia wysokości...
chronionej, a wynikające z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Spółka tym samym...

SA/Wr 2540/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-10-30

, nie może być oceniane jako nadmierny ubytek podlegający akcyzie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
. o kontroli skarbowej /Dz.U. nr 100 poz. 442 ze zm./ określił obowiązek Zakładów zapłaty podatku akcyzowego w kwocie 2.665,60 zł z tytułu różnicy inwentaryzacyjnej 98 cm3 100...

I SA/Wr 1577/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-12-16

powołanego przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ co skutkuje...
powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym. oddala skargę w przedmiocie określenia podatku akcyzowego za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 1995 r...

I SA/Wr 1576/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-12-16

powołanego przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ co skutkuje...
powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym. oddala skargę w przedmiocie określenia podatku akcyzowego za październik, listopad i grudzień 1994 r. Przedsiębiorstwo Obsługi...

SA/Wr 1504/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-28

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, ustala się biorąc pod uwagę łączną wartość uzyskaną ze sprzedaży - obrotu...
na podstawie art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, którą ustalono wysokość...

SA/Wr 1361/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-29

zgodnie z art. 48 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oświadczenia o wyborze zwolnienia od podatku VAT. Urząd Skarbowy uznał, że skarżący z mocy...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i nie składają deklaracji podatkowych, w związku z czym Urząd Skarbowy działając na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy...

I SA/Wr 676/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-04-19

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Dopuszczalność odliczenia podatku naliczonego jest powiązana z datą otrzymania faktury, nie zaś z datą zapłaty należności...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 133 poz. 688 ze zm./., Izba Skarbowa w J.-G. po rozpatrzeniu odwołania uznała, że zgodnie z par. 35 ust. 5 pkt 1...

I SA/Wr 679/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-04-19

. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...
1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 133 poz. 688 ze zm...

I SA/Wr 2241/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-05-24

r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ brak., 2. W sytuacji gdy zakwestionowane faktury w zakresie podatku należnego...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 133 poz. 688 ze zm./ nie pozwalało kupującemu na odliczenie podatku z posiadanych faktur zakupu;, 2/ podatku...

SA/Wr 3352/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-07-25

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i pozycji drugiej załącznika...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ w ówczesnym brzmieniu tego przepisu., W 1994 r. spółka wykonywała usługi transportowe polegające na wywozie drewna z lasów. Usługi...
1   Następne >   +2   +5   +10   18