Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2072/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-28

z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, obowiązującym w chwili wydania...
ma ten skutek, że upoważnienie zawarte w art. 35 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym do określania przez Ministra Finansów w drodze...

SA/Sz 2073/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-28

ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ do określenia przez Ministra Finansów...
Skarbowej decyzją wydaną na podstawie:, - art. 10 ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....

SA/Sz 437/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-21

1. Określając, iż w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ eksportem usług...
jest także świadczenie usług transportu międzynarodowego, cytowana ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym upoważniła zarazem Ministra Finansów...

SA/Sz 722/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-01-07

on ich sprzedaży /art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 dnia stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. oraz par. 73...
pkt 1 lit. 'c' rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

SA/Sz 1306/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-22

Jakkolwiek przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ na wystawcę faktury...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 6 ust. 1 pkt 4 i par. 54 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie...

SA/Sz 2309/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-07-02

zauważyć należy na wstępie, iż w myśl art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, zwrot...
podatku akcyzowego oraz innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 8, 9, 11 i 20 załącznika nr 6 do tejże ustawy...

SA/Sz 2010/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-10-08

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 133 poz. 688/. Decyzją z dnia 28 kwietnia 1997 r., wydaną na podstawie art. 104 par. 1 Kpa w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, Inspektor Kontroli Skarbowej Irena J. z Urzędu Kontroli...

SA/Sz 1617/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-02-13

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11, - poz. 50 ze zm./., 2. Zastosowanie przy sprzedaży towarów i usług zaniżonej stawki podatku...
. 'a', art. 27 ust. 5 pkt 2, art. 51 ust. 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

SA/Sz 628/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-02-13

eksportowanego towaru /art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, nie oznacza...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r...

SA/Sz 589/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-19

. 2 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 2, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, orzekła o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy., Z uzasadnienia decyzji organu odwoławczego wynika, że w pełni...
1   Następne >   +2   +5   +10   15