Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 2007/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-05-09

Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2000 r. do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
nr 11 poz. 50 ze zm./ wyjątek dotyczący wyrobów preferowanych, odnosi się zarówno do podatników podatku akcyzowego jak i innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe...

SA/Rz 1247/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-10

. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jak tego wymaga przepis art. 3 ust. 1...
pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej, lecz z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Naczelny Sąd Administracyjny...

SA/Rz 1248/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-10

sprzedaży zawierane przez podatników o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/, oraz inne tego rodzaju umowy, objęte zwolnieniami na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2...

SA/Rz 1121/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-05-15

mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w sytuacji gdy zapłata...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./. Naczelny...

SA/Rz 1119/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-01-30

grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 165 poz. 1024 ze zm./ w świetle...
pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz par. 54 ust. 4 pkt 5 lit. 'c' rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15...

SA/Rz 1793/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-03-12

Przepis art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ statuuje konstytutywny...
/ Spółki za cały /sic!/ 1994 r., w wymiarze łącznym. Tymczasem w świetle art. 26 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - podatek ten płatny...

SA/Rz 1832/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-10-22

na niekonstytucyjność art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w związku z dopuszczalnością...
bowiem do art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w sytuacji gdy poniesione...

SA/Rz 144/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-07-14

nr 134 poz. 652/ i art. 48 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50; zm. Dz.U. nr 28 poz. 127 i Dz.U. nr 129...
poz. 599/ w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 129 poz. 599/ prowadzi...

SA/Rz 1635/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-07-21

z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 137 poz. 640/ nowelizującego art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług stała się kolejna...

SA/Rz 702/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-10-30

. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Podobnie rzecz ma się w zakresie sankcji...
prawną decyzji stanowiły przepisy art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa, art. 10 ust. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz...
1   Następne >   +2   6