Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Po 1907/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-03-15

1. Skoro przepis par. 13 ust. 10 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 105 poz. 1197 ze zm.; zwane dalej 'rozporządzeniem...
akcyzowego, nie zawiera jednak prawa do zmniejszenia należnego podatku akcyzowego o równowartość uszkodzonych znaków akcyzy., 3. Przepisy rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1999 r...

I SA/Po 4624/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-09-25

Wobec stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności par. 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 2...
poz. 3 ze zm./ w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

I SA/Po 461/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-02-14

oraz pominąć akt podustawowy sprzeczny z Konstytucją i ustawą., 3. Niedopuszczalne jest dokonywanie wymiaru podatku akcyzowego producentowi według stawek podatkowych...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm.; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

I SA/Po 3183/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-06-22

z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Macieja J., Leszka S...
. Krzysztofa S., Waldemara S., Romualda M. S.C. 'W.' z siedzibą w M. na decyzję Izby Skarbowej w Z.-G. z dnia 30 października 2000 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego...

I SA/Po 3/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035 ze zm./, zaliczające stronę skarżącą nie będącą...
ani producentem, ani importerem wyrobów akcyzowych do podatników podatku akcyzowego, zostało wydane na podstawie pozostającego w jaskrawej sprzeczności z postanowieniami art. 217...

I SA/Po 746/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-02-14

Organy podatkowe, rozpatrując ponownie wniosek o korektę deklaracji w sprawie naliczonego podatku akcyzowego i stwierdzenia nadpłaty w tym podatku, powinny ustalić...
w przepisach art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd...

I SA/Po 1095/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-10-22

Zawarcie skutecznej umowy sprzedaży i wydanie wyrobu akcyzowego wyklucza jako przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym nadmierny ubytek lub zawiniony niedobór...
wymienione w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...

I SA/Po 2886/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-11-09

postępowania podatkowego urząd skarbowy ustala, iż Urząd Celny w Rz. dokonując odpraw celnych towarów sprowadzonych przez firmę 'K' zastosował zaniżoną stawkę podatku akcyzowego...
, która została zmieniona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 września 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego., Zastosowanie niższej stawki podatku akcyzowego...

I SA/Po 2120/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-06-29

1. Sprzedażą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest niewątpliwie...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest czynnością związaną ze sprzedażą i wartość...

I SA/Po 2163/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-08-05

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./ nie wynika, aby w wypadku wystawienia noty korygującej obniżenie podatku należnego mogło nastąpić dopiero...
po otrzymaniu przez podatnika kopii potwierdzonej noty korygującej., Przepis ten odsyła do treści art. 19 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8...
1   Następne >   +2   +5   +10   16