Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 392/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ opodatkowaniu...
ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./. Zaskarżoną decyzją z dnia 13 marca 1998 r., wydaną na podstawie art. 138 par. 1...

SA/Lu 36/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-02-09

na eksport stosowały normę ubytków w wysokości 0,9 procent, nie znajdowało uzasadnienia stosowanie normy 1 procent przy obliczeniu kwoty podatku akcyzowego zwiększającego...
oraz o podatku akcyzowym /a nie jak wskazano w skardze stawki zerowej z art. 18 ust. 3 ustawy/, który to przepis stanowi, iż sprzedaż wyrobów akcyzowych na eksport...

I SA/Lu 363/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-30

Przy stosowaniu przepisu art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ należy...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej /Dz.U. nr 137 poz. 640/ w art. 1 pkt 19 zmieniła treść art. 29 ustawy o podatku...

I SA/Lu 640/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-06-11

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 1997 r. do dnia 1 stycznia 2000 r. w przypadku...
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./. Ponadto ustalono, iż odliczając podatek naliczony...

I SA/Lu 565/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-01-10

. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, a odejście od terminu sprzedaż na rzecz terminu odsprzedaż było zabiegiem celowym...
Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku VAT oraz o podatku akcyzowym oraz art. 19 i art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o VAT wnosiła o uchylenie...

I SA/Lu 293/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-03

. Tak więc wkłady niepieniężne /aporty/ nie są objęte dyspozycja art. 2 ust. 3 pkt 5a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
obrotowych wniesionych jako aport. Naruszył w ten sposób art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

I SA/Lu 923/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-07

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ istotne jest ustalenie braku kopii faktury u sprzedawcy, przy czym nie chodzi tu o fizyczne zaginięcie kopii...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej...

I SA/Lu 232/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-05-26

opodatkowaniu podatkiem VAT, o czym stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Stąd nie był on uprawniony do wystawiania...
., Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, podatnicy, o których mowa w art...

I SA/Lu 233/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-04-30

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ muszą istnieć w chwili wykonania usługi bądź też sprzedaży w rozumieniu tejże ustawy a nie w okresie późniejszym...
. 14 ust. 6, art. 27 ust. 4 i 8 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, art. 3 ust. 1...

I SA/Lu 444/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-12-05

Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /aktualnie par. 52 pkt 1...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 27 poz. 268...
1   Następne >   +2   +5   +10   20