Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 884/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-17

Z brzmienia przepisu art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wynika...
chronionej/ - po pierwsze: wyłączeniu podlegają wszyscy bez wyjątku podatnicy podatku akcyzowego; - po drugie: wyłączeniu podlegają inni podatnicy nie będący podatnikami podatku...

I SA/Gd 2436/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-14

oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, to świadomie dopuścił do rozróżnienia pozycji podatkowej podatników podatku akcyzowego od pozostałych podatników sprzedających...
wpłaconej kwoty VAT nie mogą skorzystać podatnicy podatku akcyzowego, nawet wtedy, gdy dokonują sprzedaży wyrobów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 8 stycznia...

I SA/Gd 1734/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-14

Skoro ustawodawca uznał za konieczne wprowadzenie elementu podmiotowego w art. 14a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
/Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, zatem należało uznać, że świadomie dopuścił do rozróżnienia pozycji podatkowej podatników podatku akcyzowego od pozostałych podatników...

SA/Gd 2567/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-02-03

Konfekcjonowanie wyrobów akcyzowych, od których został już naliczony podatek akcyzowy określonych jako środki upiększające i wyroby perfumeryjne oznaczone symbolem SWW...
1324-4, -5, -6, i -9 nie połączone z jakąkolwiek zmianą ich właściwości nie powoduje powstania nowego zobowiązania w zakresie podatku akcyzowego. Obowiązek akcyzowy...

I SA/Gd 854/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-04-04

Skoro ustawodawca w art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ uznał...
za konieczne wprowadzenie elementu podmiotowego, zatem należało uznać, że świadomie dopuścił do rozróżnienia pozycji podatkowej podatników podatku akcyzowego od pozostałych...

I SA/Gd 2178/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-14

1. Na gruncie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ przez wyroby akcyzowe rozumie...
się towary wymienione w zał. nr 6 do ustawy i to niezależnie od tego czy ich sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czy też podlega zwolnieniu od tego podatku., 2...

SA/Gd 3191/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-01-26

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. W dniach 13 i 14 lipca 1994 r. Pracownicy Urzędu Skarbowego w B. przeprowadzili w Zakładzie Obrotu Hurtowego i Detalicznego...
do wydania przez Urząd Skarbowy w B. decyzji na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

I SA/Gd 1736/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-30

. oraz ustalającą sankcję przewidzianą w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
oraz o podatku akcyzowym oraz w par. 31 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 176/ podatnik...

I SA/Gd 1109/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-09-04

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie można w drodze analogii wyciągać wniosku, że organy te są uprawnione do podejmowania decyzji w każdym przypadku...
, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, a więc korzystającym...

I SA/Gd 1580/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-24

decyzji podała m.in., że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnicy...
grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ do wystawiania faktur obowiązani...
1   Następne >   +2   +5   +10   13