Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 2154/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-29

postępowania w sprawie ustalenia kwoty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od sprowadzonego z zagranicy samochodu osobowego marki Volkswagen Passat - wobec braku...
i usług oraz o podatku akcyzowym, postanowieniem z dnia 21 marca 2003 r. wszczął wobec Sławomira C. postępowanie zmierzające do wydania decyzji wymiarowej, a następnie...

SA/Bd 2075/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

ze zm./, art. 10 ust. 2, art. 19 ust. 1 i 3b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 54...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 15 poz. 1024 ze zm./, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. określił Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu 'G.' - spółka cywilna w składzie: Piotr P...

SA/Bd 208/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-19

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, lecz z uchybieniem określonego w tym przepisie terminu, nie stanowi nadpłaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia...
.-Ł.' w Ł. Spółka ta na podstawie art. 14a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ domagała...

SA/Bd 50/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-15

ust. 6a pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...
akcyzowym spowodowała, że w odróżnieniu od wcześniejszych unormowań, decydujące znaczenie dla terminu realizacji zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym mają termin...

SA/Bd 2127/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./ faktura wykazująca wartość wykonanych usług w kwocie niezgodnej ze stanem faktycznym nie stanowi...
grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./ uznał, że faktury...

SA/Bd 2115/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

oraz o podatku akcyzowym/., Jakkolwiek więc, w świetle uregulowań omawianej ustawy podatkowej, istocie podatku od towarów i usług, jako podatku od konsumpcji, nie sprzeciwia się sam...
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./ faktury te nie stanowią podstawy do dokonania takiego...

SA/Bd 1358/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-26

. K 45/01 orzekł, że art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 95...
z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wobec żadnego z podmiotów gospodarczych będących zakładami pracy...

SA/Bd 35/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-14

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa., Reasumując...
Podatek od towarów i usług należny z tytułu sprzedaży nieruchomości nie stanowi przychodu będącego przedmiotem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym - art...