Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 624/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-10-13

Zakład pracy chronionej produkujący wyroby akcyzowe wymienione w poz. 20 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jest z tego tytułu podatnikiem podatku akcyzowego., Nie przysługuje mu zatem, zgodnie z art. 14a ust. 1 w związku z art. 14a ust...

SA/Bk 2077/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-02

zapłacenia podatku akcyzowego. Urząd Skarbowy w O. decyzją z dnia 16 października 1998 r., powołując się na przepisy art. 21 par. 1 i par. 3, art. 53 par. 1 i par. 4, art...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./; par. 1 pkt 3, par. 15 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5...

SA/Bk 951-952/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-07-17

Wyjątek, o którym mowa w drugiej części przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
nr 11 poz. 50 ze zm./ odnosi się zarówno do podatników podatku akcyzowego, jak i do innych podatników - w obu przypadkach wtedy, gdy sprzedają wyroby akcyzowe wymienione...

SA/Bk 1252/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-10-02

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797/ nie niweczy zmieniony przez ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów...
i usług /Dz.U. nr 137 poz. 640/, art. 27 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Art. 27 ust...

SA/Bk 803/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-12-06

październik 1994 r., - w podatku od towarów i usług - 2.545.535.500,, - w podatku akcyzowym - 3.938.264.100,, - łączna kwota zobowiązań - 6.483.799.600., 2/ wierzytelności...
nad długiem na poczet podatku akcyzowego za miesiąc listopad 1994 r., Do wniosku załączone zostały dokumenty źródłowe o nabyciu wierzytelności przez Z. P. Sp. z o.o. w B...

SA/Bk 1667/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-22

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz art. 21 par. 1 pkt 2 i par. 3, art. 47 par. 1 i 3, art. 51 par. 1, art. 52 par. 1 pkt 2 i art. 53 par. 1, 5 i 4...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Nadto w czasie kontroli ustalono, że nie ustalono podatku należnego od usług serwisu technologicznego przy produkcji...

SA/Bk 520/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-01-08

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2003 r. sprawy ze skargi Zdzisława W. na decyzję Izby...
, art. 27 ust. 4 i ust. 6 oraz art. 33b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./;, - art. 24 ust. 2...

SA/Bk 1626/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-12-08

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024/ i wywiódł, że przypadki wystawiania rachunków korygujących uregulowane...
oraz o podatku akcyzowym czyli w wysokości 30 procent zawyżonej kwoty podatku naliczonego., Eugeniusz J. od powyższej decyzji Urzędu Skarbowego złożył odwołanie., W odwołaniu...

SA/Bk 320/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-22

ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Przepisy podatkowe w tym zakresie nie są oparte...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zwiększył podatek należny za miesiące lipiec i sierpień 1994 r. o trzykrotność zawyżenia podatku...

SA/Bk 37/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-03

Skoro ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ traktuje o wygaśnięciu zwolnienia z dniem...
. 1 pkt 1, ust. 6, 7 i 7a oraz 27 ust. 5, 7 i 8 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   13