Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 955/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-06-19

Do podatku akcyzowego nie mają zastosowania przepisy par. 54 ust. 4 pkt 2 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania...
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./ /obecnie par. 48 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów...

I SA/Łd 1954/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-01-07

Jakkolwiek Minister Finansów został upoważniony w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. /Dz.U. nr 78 poz. 483/ w postaci przepisu par. 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego...

I SA/Łd 1548/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-06-11

Stanowiąc par. 42 ust. 4 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./. Zgodnie z przywołanym przepisem, w przypadku określonym w ust. 3 /par. 42/, za miesiąc...

I SA/Łd 685/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-11-24

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że w wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji podatkowej stwierdzono...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. , Towary przekazane w charakterze aportu nie zaliczono do kosztów uzyskania...

I SA/Łd 2022/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-05-08

. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, który oznacza podatek uiszczony przez zbywcę., 2...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 158 poz. 1024 ze zm./. (...), Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skargę należało oddalić...

I SA/Łd 1796/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-03-06

. 26 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, to błędy, które w niej skorygowano w tym terminie...
spółki sankcje zgodnie z art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

I SA/Łd 8/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-12-18

Art. 12a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nakłada na komorników, dokonujących...
od towarów i usług., Ponieważ ustawa z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie nakłada na inne organy egzekucyjne określone w kodeksie...

SA/Ł 882/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-12-12

W świetle przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ brak jest podstawy prawnej...
i 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/, wniosła o zwolnienie od podatku od towarów i usług...

SA/Ł 2600/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-06-27

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie upoważniła ministra finansów do wprowadzenia...
. powiadomił jedynie spółkę o obowiązku sporządzenia remanentu i o odroczeniu terminu złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego...

I SA/Łd 1457/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-06-04

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ stanowi naruszenie jednej z zasad według których, zgodnie z art. 14a ust. 1 in fine tej ustawy, podatnik...
/ strony skarżącej zarzucił ww. decyzji Izby Skarbowej Ł. naruszenie art. 14a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
1   Następne >   +2   +5   +10   18