Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

w 1996 r. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym oraz w podatku importowym powstawało z mocy prawa. Pobór tych zobowiązań podatkowych...
podatku importowego, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - skargi oddala. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 września 2002 r., III SA...

FSA 3/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

Zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dostępne...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., W skargach na te decyzje pełnomocnik Grupa 'O.pl.' S.A. wniósł o stwierdzenie ich nieważności ewentualnie...

FSA 1/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-03-02

akcyzowym /Dz.U. nr 133 poz. 688 ze zm./. Zgodnie z tym przepisem stawkę podatku 0 proc. stosuje się do sprzedaży towarów nabywanych przez osoby zagraniczne, gdy towary...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, par. 44 ust. 1 pkt 1 lit. 'a' i 'b' oraz par. 44 ust. 2 pkt 1 powołanego wcześniej rozporządzenia Ministra Finansów...

FSA 1-2/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-29

ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ określił za rok 1997 wymienionemu Przedsiębiorstwu...

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ mają okoliczności faktyczne sprawy...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i w świetle art. 58 par. 1 Kc było nieważne., Za chybiony uznano...

FSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-19

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, dalej w skrócie: ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r., określił 'B.' S.A....
. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024/ stawka '0' procent mogła być zastosowana...

FSA 1/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-08-25

. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, realizowane w sposób określony w art. 21 ust. 4 tej ustawy, należy wiązać z datą...
ust. 2, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, zwanej dalej w skrócie 'ustawą...

FSA 1/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Podniosła, że podstawę odliczenia podatku naliczonego stanowiły przepisy art. 19 ust...
nie podlegających ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podczas gdy w rzeczywistości był on związany z zakupem i wytworzeniem wartości...