Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FPS 6/07 - Uchwała NSA z 2007-12-17

08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) korzystali ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w par 12 ust 1 pkt 4...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2022 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. nr 27, poz. 269 ze zm.) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...

FPS 3/04 - Uchwała NSA z 2005-04-25

W stanie prawnym obowiązującym w 1996 r. zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz w podatku importowym z tytułu importu towarów...
i usług oraz podatku akcyzowego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez skład orzekający Izby Finansowej Naczelnego Sądu...

I GPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-10-29

Dyrektora Izby Celnej w G. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego po rozpoznaniu w dniu 29 października 2012 r. przy udziale prokuratora...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270) składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sadu Administracyjnego: Czy objęcie podatkiem akcyzowym...

I FPS 3/09 - Uchwała NSA z 2009-07-13

w podatku akcyzowym po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2009 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Finansowej zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Izby...
podatku akcyzowego dokonujący sprzedaży papierosów nieoznaczonych ceną detaliczną (art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...

I FPS 4/09 - Uchwała NSA z 2009-07-13

. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej za listopad 2006 r. po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2009 r. na posiedzeniu...
ze zm.): 'Czy w świetle art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) powstaje nadpłata w podatku akcyzowym...

I GPS 1/15 - Uchwała NSA z 2015-12-14

. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) podatnikiem jest spółka cywilna...
, czy jej wspólnicy?' podjął następującą uchwałę: 'W rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752...

I FPS 2/06 - Uchwała NSA z 2006-10-16

Przepis art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie może stanowić podstawy...
i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ utracił moc obowiązującą również w zakresie w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam...

I FPS 2/07 - Uchwała NSA z 2007-10-08

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym...
ze zm.): 'Czy w świetle art. 2 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm...

I FPS 1/05 - Uchwała NSA z 2005-06-20

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnik podatku od towarów i usług nie był uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony...
października 2001 r. w świetle art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...

FPS 2/04 - Uchwała NSA z 2004-12-15

ze skargi D. S. na decyzję Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodka Zamiejscowego w Pile z dnia 2 maja 2001 r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń i luty 2000 r...
się organem właściwym w sprawach podatku akcyzowego, był uprawniony do wniesienia skargi kasacyjnej w trybie art. 102 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy...
1   Następne >   +2   4