Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 1/97 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-04-14

wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 133 poz. 688 ze zm./ jest zgodny z przepisami art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 8...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ a także art. 56 ust. 3 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r...

III ZP 30/98 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-11-19

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ - art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' / ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U....
pożyczka pieniężna udzielona ze środków własnych podmiotu świadczącego usługi w zakresie finansów w rozumieniu załącznika Nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...