Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło opłata od środków spożywczych X

III FSK 934/22 - Wyrok NSA z 2022-11-22

., a zatem po wejściu w życie ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694, dalej: ustawa...
interpretacji indywidualnej w rozpoznawanej sprawie wobec art. 34 ust. 17 p.p., wskazując, że elementy konstrukcyjne opłaty od środków spożywczych zbliżają ją do podatku...

III FSK 811/22 - Wyrok NSA z 2022-11-22

. Z uwagi na zmianę przepisów dokonaną ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694), w myśl...
o zdrowiu publicznym elementy konstrukcyjne opłaty od środków spożywczych zrównują ją z podatkiem w rozumieniu art. 6 O.p. Opłata ta, zgodnie z jej potocznym nazewnictwem...