Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 850/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-29

sytuacjach płatnik pośredniczy pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym w zapłacie podatku VAT., Pytanie 204 brzmiało: Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, opodatkowaniu...
'A', natomiast prawidłową była odpowiedź 'B'. Skarżący w odwołaniu wskazał, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym regulują opodatkowanie wyrobów podatkiem akcyzowym...

SA/Bk 1304/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-11-05

ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ określił zobowiązanie Biura Usług i Porad Księgowych...
oraz o podatku akcyzowym., Stosownie do art. 14 ust. 10 pkt 2 ustawy podatnicy świadczący usługi w zakresie doradztwa nie mogli korzystać z podmiotowego zwolnienia od podatku...

I FSK 40/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i stawkę podatku 7 procent...
do tego grupowania SWW nie są wymienione w załącznikach nr 3 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podlegają opodatkowaniu stawką 22 procent - zgodnie z art...

SA/Rz 1691/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-07-24

, że skoro sprzedaż towarów używanych - tutaj budynków w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...
. Sprzedaż budynków jako towarów używanych podlega ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, lecz na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 5 tej ustawy...

FSK 2474/04 - Wyrok NSA z 2005-06-23

Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm...
w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Spółka określiła moment powstania...

VI SA/Wa 454/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-14

podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z dnia [...] października 1993 r.;, - umowę rachunku bankowego z dnia [...] listopada 1993 r., zawartą pomiędzy...
oraz podatku akcyzowego z dnia [...] października 1993 r., umowa rachunku bankowego z dnia [...]listopada 1993 r., zawarta pomiędzy spółką a Bankiem., zaświadczenie z dnia...

FSK 2363/04 - Wyrok NSA z 2005-12-16

Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Nie sposób uznać za prawnie skuteczną czynność...
marca 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. - oddala skargę kasacyjną; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zaskarżonym...