Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

III SA/Łd 776/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-28

w podatku akcyzowym za październik 2008 roku p o s t a n a w i a : zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Celnej w Ł., na podstawie...
. z dnia [...] nr [...], określającą zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku akcyzowego za miesiąc październik 2008 roku w wysokości 32.885,00 zł wobec A Sp. z o.o....

III SA/Łd 773/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-20

określenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za grudzień 2008 roku postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Decyzją z dnia [...] Dyrektor...
Naczelnika Urzędu Celnego II w Ł. z dnia [...] nr [...], umarzającą postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za miesiąc...

III SA/Łd 775/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-20

w zakresie podatku akcyzowego za luty 2009 roku postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Celnej w Ł., na podstawie art...
. z dnia [...] nr [...], określającą zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2009 roku w wysokości 73.857,00 zł wobec A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł...

III SA/Kr 1098/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-22

. - nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w miesiącu styczniu 2007 r. - nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży...
energii elektrycznej w miesiącu lutym 2007 r. - nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w miesiącu marcu 2007 r...

I SA/Bd 763/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za marzec 2009r. postanawia zawiesić...
nadpłaty w podatku akcyzowym za marzec 2009r. w kwocie [...] zł oraz jej zwrotu podatnikowi., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podał, że Spółka w dniu 2 maja 2011r...

I SA/Lu 953/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-25

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] kwietnia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2007 r. p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie do czasu...
w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w [...] z dnia [...] r. określającą stronie zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007 r., Z uzasadnienia...

III SA/Gl 154/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-26

Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Zaskarżoną decyzją z dnia [...]r. nr [...] Dyrektor Izby...
Celnej w K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w C. z dnia [...]r. nr [...] określającą M.P. kwotę zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc...

I SA/Bd 764/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za marzec 2009 r. postanawia...
.) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za marzec 2009r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podał, że Spółka w dniu 2 maja 2011r...

I SA/Op 86/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-27

w Opolu z dnia 29 listopada 2012r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od lutego 2006r. do grudnia 2007r. postanawia: zawiesić...
. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu z dnia 27 października 2011 r., odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie 34.627 zł., U podstaw...

III SA/Kr 408/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-22

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2002 r. z dnia 26 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2002 r. z dnia 26...
lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc marzec 2002 r. z dnia 26 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień...
1   Następne >   +2   +5   +10   100