Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

I GZ 120/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-25

w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r. odmówił H.G. wstrzymania...
Urzędu Celnego w K. z dnia [...] listopada 2011 r. w przedmiocie podatku akcyzowego., W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że skarżący we wniosku o wstrzymanie ww. wymienionych...