Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Kr 828/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-20

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług...
oraz podatkiem akcyzowym. Biorąc powyższe pod uwagę, skoro to ceny stanowią podstawę wyceny wartości nieruchomości, to zgodnie z podaną wyżej definicją ceny, wartość...

II SA/Kr 829/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-20

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów...
i usług oraz podatkiem akcyzowym. Biorąc powyższe pod uwagę, skoro to ceny stanowią podstawę wyceny wartości nieruchomości, to zgodnie z podaną wyżej definicją ceny, wartość...

II OZ 382/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

2012 r. otrzymał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 540 zł. Obecnie jest zadłużony wobec osób fizycznych i instytucji publicznych. Z nadesłanych dokumentów wynika...
miesięcy rachunków za energię elektryczną. Z kolei zadeklarował stałe dochody w wysokości 360 zł (renta) oraz okresowe z tytułu sprzedaży płodów rolnych i zwrotu podatku...

II SA/Bk 126/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-23

zużytego w toku prac rolnych w gospodarstwie, podczas gdy skarżąca za lata 2019-2020 w dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego podaje liczbę 0,00 DJP. Całokształt...
atmosferycznego. Przedstawiła decyzje z lat 2012-2020 (z każdego roku) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (k...

II OSK 1743/14 - Wyrok NSA z 2014-11-04

, o podatku akcyzowym. Z kolei w uchwale 7 Sędziów z 30.5.2012 r., II GPS 2/12, NSA wskazał, że w przypadku grupy osób związanych umową spółki cywilnej status producenta rolnego...
uregulowanych tymi przepisami podmiotowość prawną (zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w tych zakresach) są na przykład przepisy o podatku od towarów i usług...