Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Gl 331/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-03

, w szczególności w sytuacji istnienia po stronie podatnika majątku w postaci kwoty zabezpieczenia akcyzowego oraz nadpłaty podatku VAT w kwocie 1.649.267 zł, w zakresie...
zabezpieczenia akcyzowego, gdyż decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym nigdy nie weszły do obrotu prawnego. Po stronie Spółki występuje też kwota podatku...

III SA/Gl 265/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-11-25

niejawnym sprawy ze ,,A’’ Sp. z o.o. w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań w podatku akcyzowym...

III SA/Gl 263/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-10-27

niejawnym sprawy ze 'A' Sp. z o.o. w . na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań w podatku akcyzowym oraz opłacie...

III SA/Gl 264/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-10-27

niejawnym sprawy ze 'A' Sp. z o.o. w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań w podatku akcyzowym...