Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

I GSK 1012/09 - Wyrok NSA z 2010-08-04

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
w podatku akcyzowym. Spółka w dniu 27 lutego 2006 r. złożyła deklarację uproszczoną w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym towaru., Przestawiając stan faktyczny...

I GSK 212/10 - Wyrok NSA z 2011-01-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
nadpłaty w podatku akcyzowym., Sąd orzekał w następującym stanie sprawy:, Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2008 r. E. 'B.' S.A. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego...

I GSK 941/17 - Wyrok NSA z 2019-04-17

r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...
[...] stycznia 2011 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2005 r. Uzasadniając wniosek...

I GSK 1024/09 - Wyrok NSA z 2010-08-04

. nr [...], z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...], z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
Celnej w P. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...], nr [...] i nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące wrzesień...

I GSK 1020/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

2008 r. nr [...], [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...
działalność gospodarczą jako 'A.', na trzy decyzje Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] grudnia 2008 r.: nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2003 r...

I GZ 435/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić T. C. S.A. z siedzibą w K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...
., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego., W dniu [...] lipca 2013 r. T. C. S.A. złożyła zażalenie na powyższe postanowienie., Następnie, pismem z dnia [...] września 2013...

I GZ 437/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić T. C. S.A. z siedzibą w K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...
., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego., W dniu [...] lipca 2013 r. T. C. S.A. złożyła zażalenie na powyższe postanowienie., Następnie, pismem z dnia [...] września 2013...

I GZ 438/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić T. C. S.A. z siedzibą w K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...
., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego., W dniu [...] lipca 2013 r. T. C. S.A. złożyła zażalenie na powyższe postanowienie., Następnie, pismem z dnia [...] września 2013...

I GZ 439/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić T. C. S.A. z siedzibą w K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...
., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego., W dniu [...] lipca 2013 r. T. C. S.A. złożyła zażalenie na powyższe postanowienie., Następnie, pismem z dnia [...] września 2013...

I GZ 436/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić T. C. S.A. z siedzibą w K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...
., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego., W dniu [...] lipca 2013 r. T. C. S.A. złożyła zażalenie na powyższe postanowienie., Następnie, pismem z dnia [...] września 2013...
1   Następne >   +2   +5   7