Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

SA/Sz 523/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-20

od towarów i usług. Jest to bowiem opłata za czynność nie wymienioną w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
oraz art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, par. 54 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia...

FSK 1053/04 - Wyrok NSA z 2005-01-24

Jeśli zakup nie podlega ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, to nabywca...
i usług oraz o podatku akcyzowym, tzn. że przedmiotem sprzedaży nie było przedsiębiorstwo ani zakład /oddział/ samodzielnie sporządzający bilans., Analizując treść...

VI SA/Wa 939/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

przepisów prawa podatkowego dotyczył opodatkowania podatkiem akcyzowym napojów alkoholowych z wykorzystaniem alkoholu etylowego nabytego od syndyka, w tym całego polskiego...

VI SA/Wa 1302/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-19

toczy się postępowanie sądowe. W przypadku niepomyślnego zakończenia ww. postępowania i naliczenia ewentualnie należnego podatku akcyzowego, za sprzedaż produktu...
wytworzonego według wynalazku, R. może stanąć przed koniecznością uiszczenia wielomilionowych należności akcyzowych powstałych m.in. z tytułu produkcji wyrobu sposobem według...

VI SA/Wa 3452/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-28

ewentualnie należnego podatku akcyzowego, za sprzedaż produktu wytworzonego według wynalazku, R. może stanąć przed koniecznością uiszczenia wielomilionowych należności...
akcyzowych powstałych m.in. z tytułu produkcji wyrobu sposobem według wynalazku co może powodować powstanie po stronie skarżącej wielomilionowego zobowiązania. Działania...