Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

I SA/Gd 484/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-06

niejawnym sprawy ze skargi I.B. na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 16 kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług...
Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 16 kwietnia 2007 r., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług., Stosownie...

III SA/Gl 911/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-01-09

. S.A. w P. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 października 2022 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia...
. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:, Stosownie do treści art. 13 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

III SA/Łd 36/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-18

Ministrów Finansów z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1) uznać się za niewłaściwy miejscowo; 2) przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministrów Finansów z dnia [...]r. w przedmiocie podatku akcyzowego., Wojewódzki Sąd...

III SA/Po 132/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-18

podatku akcyzowego, postanawia: 1. stwierdzić niewłaściwość miejscową Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, 2. przekazać sprawę do rozpoznania, według...
Administracyjnego w Poznaniu skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] listopada 2015 r. w przedmiocie podatku akcyzowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III SA/Gl 768/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-24

niejawnym sprawy ze skargi 'A' SA w P. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego...
. złożył skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego. Skarga, wbrew pouczeniu...

I SA/Bk 84/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-15

Celnej w B. z dnia [...] czerwca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego za miesiąc lipiec i wrzesień 2005 r. p o s t a n...

I FZ 232/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-05

z dnia 7 listopada 2008 r. w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie. Pismem z dnia 4 lutego 2009 r. skarżąca spółka - za pośrednictwem Ministra...
2008 r., a dotyczącą wcześniej wydanej przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2007 r. w przedmiocie podatku akcyzowego., Zaskarżonym...

I SA/Gd 488/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-15

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego p o s t a n a w i a oddalić wniosek pełnomocnika Ministra Finansów o przekazanie...
skargę na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia [...] w zakresie podatku akcyzowego., Sprawa z w/w skargi została zarejestrowana w WSA w Gdańsku...

I SA/Bd 818/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-12-19

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] września 2013r. nr [...] do 83/13/ŁB w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym...
podatkowe w podatku akcyzowym., W dniu 18 października 2016r. strona wniosła skargę o wznowienie postępowania na podstawie art. 270 i art. 272 § 3 ustawy z dnia 30...

I SA/Bd 817/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-12-15

Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym postanawia: stwierdzić swoją...
na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym., W dniu 18 października...
1   Następne >   3