Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

I SA/Go 1030/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-04

ze skargi P.Ż. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia do lutego, od maja do czerwca...
. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...

I FSK 929/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Dyrektorowi Izby Celnej w K. połowę wpisu od skargi...
w sprawie ze skargi A. i B. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z 13 kwietnia 2006 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego uchylił zaskarżoną decyzję; zasądził...

I FSK 941/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Dyrektorowi Izby Celnej w K. połowę wpisu od skargi...
w sprawie ze skargi I. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z 17 marca 2006 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdził...

I FSK 1286/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia 3 lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Dyrektorowi Izby...
Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie ze skargi N. Spółka Jawna w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z 3 lipca 2006 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego...

I FSK 1031/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Dyrektorowi Izby Celnej w K. połowę wpisu od skargi...
w sprawie ze skargi A. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z 30 grudnia 2005 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego uchylił zaskarżoną decyzję; określił...

I FSK 1257/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

września 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Dyrektorowi Izby Celnej w K. połowę wpisu od skargi...
w sprawie ze skargi K. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z 15 września 2006 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego uchylił zaskarżoną decyzję; stwierdził...

I FSK 1280/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Dyrektorowi Izby Celnej w K. połowę wpisu od skargi...
w sprawie ze skargi W. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z 9 lutego 2006 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego uchylił zaskarżoną decyzję; zasądził od Dyrektora...

I SA/Lu 448/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-06

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc czerwiec 2006 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby...
nadpłaty w podatku akcyzowym uiszczonym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w miesiącu czerwcu 2006 roku w kwocie 102.678 zł, uchylił decyzję organu pierwszej...

I SA/Po 49/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-22

Celnej w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od sierpnia...
Skarbowej w P. określił Spółce z o.o. A zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące od sierpnia do grudnia 1998r. Rozstrzygnięcie to stało się ostateczne...

III SA/Wa 2980/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-02

w W. z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...], nr [...], i nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia istnienia nadpłaty w podatku akcyzowym p o s t a n a w i a 1) umorzyć...
. Nr [...],, - [...] lipca 2006 r. Nr [...]., Powyższe decyzje zostały wydane w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, pobranym z tytułu importu towarów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100