Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Kr 1144/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-13

. Nr [...] ,, Nr [...], Nr [...], Nr [...], Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w podatku akcyzowym za listopad i, grudzień 2009r. oraz luty...
odsetek za zwłokę : - w wysokości 397839,00 zł powstałych w związku z niewpłaceniem w terminie podatku akcyzowego za listopad 2009 r. ,-w wysokości 295486,00 zł...

I SA/Bk 237/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-08

w B. z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 2004 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Urzędu Celnego w B. określił Panu M. K. wysokość zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 2004 r. w kwocie 4.726,00 zł z tytułu sprzedaży na terenie kraju...

I SA/Łd 953/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-18

. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rozłożenia na 13 rat zapłaty zaległości w podatku akcyzowym oddala skargę. Decyzją z dnia...
pod nazwą B Spółka Cywilna w P. T.) zaległość w podatku akcyzowym w kwocie 96.654,00 zł na 13 rat wynikającą z deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-3 za 2003 r. wraz...

III SA/Gl 1328/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-21

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K...
. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w R. z dnia [...] r. nr [...], którą określono J. Ż. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł...

I FSK 596/06 - Wyrok NSA z 2008-01-22

września 2003 r. wraz z wnioskiem o zwrot, na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, kwoty 32.528 zł. Prawidłowość...
zwrotu, stwierdzając, iż wniosek został złożony po terminie określonym w art. 14a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., 3. Sąd...

I SA/Łd 465/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-20

podatkowej w podatku akcyzowym oraz rozłożenia na raty zaległości w opłacie paliwowej za poszczególne miesiące 2012 r. oddala skargę. Wnioskiem z 21 sierpnia 2015r...
oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2012 r. oraz rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty paliwowej...

I SA/Op 11/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-23

Administracji Skarbowej w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia alkoholu etylowego oddala...
zaległości w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia alkoholu etylowego w kwocie 4.345.383 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 704.920 zł., Wniesienie...

I SA/Łd 11/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-04-29

., a w zakresie podatku akcyzowego przekazującą sprawę, zgodnie z właściwością, do rozpatrzenia Naczelnikowi Urzędu Celnego II w Ł., jako organowi właściwemu w sprawie...
akcyzowym i podatku VAT w łącznej kwocie 5.500.953,05 zł, z tytułu wydatków poniesionych na wdrażanie banderolowania wyrobów winiarskich, w związku z wprowadzeniem obowiązku...

I SA/Po 932/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-17

w [...] z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku akcyzowym I. oddala skargę II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
., uzupełnionego w dniu [...] lipca 2012 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku akcyzowym w wysokości [...] zł wraz z odsetkami za zwłokę, odmówił umorzenia...

I FSK 799/11 - Wyrok NSA z 2012-05-31

po wydaniu wyroku z 25 czerwca 2002 r. i tego, że nowelizacja art. 14a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11...
osób niepełnosprawnych przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   12