Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

III SA/Gl 872/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-11

i nie w ramach systemu służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych, o jakim mowa w ustawie o podatku akcyzowym (w tym w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy...
akcyzowym i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu...

V SA/Wa 1541/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-16

. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), poprzez wydanie jednej decyzji w przedmiocie zobowiązania podatkowego oraz należności...
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) i art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm...

III SA/Lu 324/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-05

. s.c., potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego podatnika I. G. i S. G. s.c., Skarżąca złożyła...
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego podatnika I. G. i S. G. s.c., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując argumentację zawartą...

III SA/Lu 325/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-05

, potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego podatnika I. G. i S. G. s.c., Skarżący złożył również zaświadczenie...
oraz podatku akcyzowego podatnika I. G. i S. G. s.c., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji., Wojewódzki...

II SA/Go 883/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-13

z dnia [...].01.2000r., potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, kserokopia zaświadczenia o otrzymaniu numeru...

II GSK 660/10 - Wyrok NSA z 2011-06-16

24.619,80 zł, a ponadto za I i II półrocze 2008 r. otrzymał on zwrot podatku akcyzowego w kwocie 910,83 zł. Powyższy dochód został zwiększony dopłatami z ARiMR (programy...
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ustalany dla celów podatku rolnego, który nie ma żadnego powiązania z faktyczną dochodowością gospodarstwa...

I SA/Ke 135/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-18

świadome i odpowiedzialne. Wnioskodawcy ponadto nie ubiegali się o zwrot podatku akcyzowego, a taka możliwość obniżyłaby ponoszone na działalność rolniczą koszty, ułatwiając...

I SA/Rz 617/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-02

i usług oraz podatku akcyzowego), ale nie przesądza to w żadnej mierze o jej statusie jako przedsiębiorcy. Powołane wcześniej przepisy ustawy - Prawo przedsiębiorców...
taka może posługiwać się własnymi numerami ewidencyjnymi (REGON oraz NIP), może być pracodawcą, płatnikiem składek i podatków, a nawet podatnikiem (np. podatku od towarów...

II GSK 311/12 - Wyrok NSA z 2013-05-09

, zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego...

I SA/Ol 390/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-19

potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od, towarów i usług oraz podatku akcyzowego, kserokopia zaświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia...
- Kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie kwotę 240 zł / dwieście czterdzieści zł/ powiększoną o należny podatek od towarów i usług, na rzecz radcy prawnego...
1   Następne >   2