Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I GNP 1/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-21

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Wyrokiem z 6 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 410/06, Wojewódzki Sąd...
Kontroli Skarbowej w B. z [...] maja 2006 r. w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące marzec, maj, lipiec, listopad 2002 r...

I GNP 1/12 - Wyrok NSA z 2012-11-22

. z dnia [...] września 2008 r. w przedmiocie podatku akcyzowego., Od tego wyroku, który stał się prawomocny w chwili ogłoszenia, skarżący wniósł skargę o stwierdzenie...
2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257), podstawą opodatkowania olejów opałowych jest liczba litrów wyrobu gotowego w temperaturze 15ºC. Przepis...

I GNP 5/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-03

w Katowicach z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku...
[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z [...] sierpnia 2010r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Pismem z [...] maja 2020r. pełnomocnik...

I FNP 5/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-08

w Katowicach z dnia 3 sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego p o s t a n a w i a: 1) odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego...
w Konstytucji), a jedynie pochodzącej ze źródeł nienormatywnych, w tym z 'Wikipedii' pomimo istnienia legalnej definicji w ustawie o podatku akcyzowym., II. Rażącego naruszenia...

I SA/Op 127/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-08-04

ze skargi Ł. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej Opolu z dnia 9 grudnia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za grudzień 2011 r. wskutek...
na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 9 grudnia 2013r, wydanej w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za grudzień 2011 r. skarżący zawarł...

I GNP 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-14

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku; 2. zwrócić P. Sp. j. w B. ze środków budżetowych...
. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Od powyższego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżąca pismem z dnia 19 maja 2017 r. (data stempla pocztowego) wniosła...

I GNP 5/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-14

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku; 2. zwrócić P. Sp. j. w B. ze środków budżetowych...
. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Od powyższego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżąca pismem z dnia 19 maja 2017 r. (data stempla pocztowego) wniosła skargę...

I FNP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

podatku akcyzowego postanawia odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Wyrokiem z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 456/13...
Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w przedmiocie podatku akcyzowego., W piśmie z dnia 11 marca 2016 r. skarżąca, działając na podstawie art. 285a § 1 i 3, art. 285d, art...

I GNP 1/17 - Wyrok NSA z 2017-05-12

. akt I SA/Bd 112/13 w sprawie ze skargi A s.c. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Toruniu z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala...
Izby Celnej w Toruniu z dnia [...] listopada 2012 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego., Od powyższego wyroku...

I GNP 8/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-19

[...] listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Postanowieniem z 25 maja...
2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanowił zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo oraz, na podstawie art. 31 § 1 w zw. z art. 124 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30...
1   Następne >   3