Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I GW 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-06

. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Drawska Pomorskiego a Wójtem Gminy Kutno w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego postanawia: wskazać Wójta Gminy Kutno...
. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 rok., Wójt Gminy Kutno pismem z 18 marca 2019 r. przekazał według...

I OW 44/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

są obejmowane procedurą dopuszczenia do obrotu, co wymaga m.in. pobrania wszelkich należnych należności celnych przywozowych (cło, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług...
przemieszczenie pojazdu samochodowego z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Nastąpiło zatem wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru akcyzowego, obciążonego należnymi...

I OW 58/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

, co wymaga m.in. pobrania wszelkich należnych należności celnych przywozowych (cło, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług z tytułu importu towaru...
samochodowego z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Nastąpiło zatem wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru akcyzowego, obciążonego należnymi podatkami z tego tytułu (organem...

I OW 250/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-27

w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki Peugeot 306 (przedmiotowego pojazdu). Następnie Naczelnik przytoczył przepisy prawa...
akcyzowego, przepisów wspólnotowych oraz art. 130a ust. 10b p.r.d. Użyte w tym ostatnim przepisie sformułowanie 'uregulowanie sytuacji prawnej towaru' odnosi...