Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

I SA/Po 1511/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-11-18

ze zm./ nie można traktować jako sprzedaży opodatkowanej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
prawa., Zważyć bowiem należy, że stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...

III SA/Wa 39/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-23

ust. 2, art. 2 ust. 1, art. 20 ust. 2, art. 19 ust. 3, art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz...
akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797, z późn. zm.), tym samym, w ocenie organu podatkowego, spółdzielni nie przysługiwało w tej części prawo do odliczenia podatku naliczonego...

FSK 637/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w zw. z art. 19 par. 1 Ordynacji podatkowej, art. 55 par. 2, art. 75 par. 1 art. 114, art. 155 oraz art. 158 Kc., 2/ art. 121 par. 1...
odwołać się należy do treści art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

III SA 457/96 - Wyrok NSA z 1997-07-09

naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U nr 11 poz...
o stwierdzenie nieważności wyniku kontroli i wstrzymanie jego wykonania w części dotyczącej ustalenia podatku od towarów i usług od czynności przeniesienia na rzecz swoich...