Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

I SA/Wr 1697/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-10

rachunek czynności określone w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, co ma miejsce...
. 'Użytkownikiem' dokonującym sprzedaży towaru używanego w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

I SA/Wr 468/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-01-09

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./ zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług ze środków pomocy zagranicznej nie przysługuje podatnikom...
1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024/ nie jest uprawniona do otrzymywania...

SA/Sz 2234/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-01

ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Według stanowiska wyrażonego w odwołaniu, w decyzji inspektora kontroli skarbowej...
. Dopiero po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 132 poz. 670 - art...

III SA 2321/00 - Wyrok NSA z 2002-03-15

podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
wszystkie wymogi określone w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zapłata podatku nastąpiła natomiast na skutek pisemnej...

I SA/Wr 2820/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-10-19

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest zwolniona od podatku. Naczelny Sąd...
2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest zwolniona od podatku od towarów i usług, albowiem...

SA/Bk 1522/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-07-03

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ mogą być stosowane tylko wtedy, gdy mimo aktywnej postawy organów podatkowych niemożliwe staje się ustalenie...
ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 27 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

I SA/Łd 567/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-11

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Nie wystąpiła zatem negatywna przesłanka zwolnienia...
ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w 1994 roku gmina była podmiotowo zwolniona...

I SA/Łd 566/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-11

charakter ciągły i jednocześnie spełnia warunki wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
określonej w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w 1994 r. gmina była podmiotowo...

II SA/Gl 133/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-15

przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru...
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W konsekwencji niedopuszczalnym jest, tak jak to uczyniono w zaskarżonej uchwale, wskazanie...

I SA/Łd 575/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-11-10

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Nie wystąpiła zatem negatywna przesłanka zwolnienia...
. ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i wobec tego powinna złożyć zgłoszenie rejestracyjne...
1   Następne >   3